Sử dụng đất tại TPHCM thay đổi như thế nào khi có Nghị quyết 80?

UBND TPHCM vừa tổ chức hội nghị công bố Nghị quyết 80/NQQ-CP ngày 19/6/2018 (gọi tắt là Nghị quyết 80) của Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) của TPHCM.

Theo Nghị quyết 80, chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp của TPHCM năm 2010 là 118.052 ha, đến năm 2020 giảm xuống 88.005ha; đất phi nông nghiệp tăng từ 90.868ha (năm 2010) lên 118.890 ha (năm 2020), đất đô thị tăng từ 53.841 ha (năm 2010) lên 62.704ha (năm 2020). Đất chưa sử dụng năm 2015 là 934ha, đến năm 2020 giảm xuống còn 309ha.

Nghị quyết 80 cũng yêu cầu TPHCM phải quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị.

Đồng thời đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và cho thuê đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích.

Theo ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch 5 năm kỳ đầu (2011 – 2015) mới đạt một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số nơi chưa nghiêm, còn tình trạng chuyển mục đích sử đụng đất không đúng quy hoạch, trái thẩm quyền song chưa được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời.

Ngoài ra, quá trình lập quy hoạch, mặc dù chưa xác định được thời gian, tiến độ xây dựng các công trình của ngành và địa phương trong kỳ kế hoạch nhưng vẫn định hướng đưa vào kế hoạch không tuân thủ quy hoạch năng lực tài chính của nhiều nhà đầu tư kém, dẫn đến chậm tiến độ… là một trong những vấn đề về sử dụng đất, làm hạn chế hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên môi trường.

Đến cuối năm 2015 thành phố vẫn còn tới hơn 2.000ha đất ở đô thị chưa được chuyển mục đích theo kế hoạch được duyệt.

Do đó, để thực hiện Nghị quyết 80 của Chính phủ, UBND TPHCM đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp, trong đó có giải pháp về đầu tư phát triển, chú trọng đầu tư các đô thị vệ tinh theo hướng đồng bộ hạ tầng, hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phân bổ đất đai cho các ngành dịch vụ, tài chính, công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị tăng cao.

Ngoài ra, sẽ hạn chế xây dựng nhà cao tầng trong khu vực trung tâm thành phố, triển khai thu phí hạ tầng đối với các trường hợp xây dựng nhà cao tầng ở trung tâm, đặc biệt sẽ quy hoạch sử dụng đất không gian ngầm theo các tuyến metro để tăng quỹ đất.

Nam Đàn

Đánh giá: Sử dụng đất tại TPHCM thay đổi như thế nào khi có Nghị quyết 80?