Chỉ có 1% số dự án chung cư cũ tại Hà Nội được cải tạo, nguyên nhân do đâu?

Sau gần hàng chục năm triển khai, chỉ mới có khoảng 1% số dự án chung cư cũ tại Hà Nội được cải tạo, trong tổng số gần 1.500 chung cư cũ. Con số này đã cho thấy, việc cải tạo chung cư cũ tuy đã bàn nhiều, không ít giải pháp đã đặt ra, nhưng hiện thực hóa lại vô cùng khó khăn. Một trong số những vướng mắc lớn nhất hiện nay là người dân và doanh nghiệp sẽ phải tự thỏa thuận phương án đền bù.

Đánh giá: Chỉ có 1% số dự án chung cư cũ tại Hà Nội được cải tạo, nguyên nhân do đâu?