Chuyển nhượng đất không có sổ đỏ nhưng qua công chứng có hợp pháp?

Tôi có mua lại miếng đất ở quận 2 từ một người chủ đất, đất này do công ty Một thành viên Công Ích quận 2 làm chủ đầu tư. Khi mua, đất chưa có sổ đỏ nhưng hợp đồng chuyển nhượng được qua công chứng và có sang tên với chủ đầu tư.

Đánh giá: Chuyển nhượng đất không có sổ đỏ nhưng qua công chứng có hợp pháp?