Hà Nội thu hồi hàng loạt dự án bỏ hoang nhiều năm

Hà Nội hiên có 383 dự án chậm triển khai, có dấu hiệu vi phạm. Huyện Hoài Đức đứng đầu với 51 dự án; tiếp theo là Mê Linh 50 dự án; Nam Từ Liêm: 48 dự án ; Hoàng Mai: 25 dự án.

Đánh giá: Hà Nội thu hồi hàng loạt dự án bỏ hoang nhiều năm