Phát triển bất động sản thông tin : Cần sự nắm bắt của các nhà đầu tư

Việc đầu tư vào bất động sản thông minh chắc chắn không phải sân chơi cho nhà đầu tư lướt sóng mà là dài hạn. Đô thị thông minh chỉ được hình thành nhờ vào việc xây dựng nhờ toà nhà thông minh, không gian sống thông minh và hệ sinh thái nhân văn. Hiện nay, có nhiều doanh nghiệp xây dựng bất động sản xa hoa, đáp ứng nhu cầu tầng lớp tiêu dùng trung lưu nhưng với mô hình đô thị thông minh, bất động sản còn phải dành cho đại đa số tầng lớp bình dân. Đây cũng là định hướng quan trọng dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững

Đánh giá: Phát triển bất động sản thông tin : Cần sự nắm bắt của các nhà đầu tư