Thu hồi đất gặp nhiều khó khăn vì vướng quy định nhà nước