Thị trường bất động sản vẫn tăng mạnh trước nhiều cú sốc ngoại sinh