TQKS- Đầu tư bất động sản với giá 1 tỷ (P3) Những đòn bẩy tài chính

Đòn bẩy tài chính hay vay ngân hàng để đầu tư bất động sản là cách mà nhiều nhà đầu tư cá nhân lựa chọn. Nhưng vay bao nhiêu, định giá sản phẩm bất động sản ra sao, có cách nào để đo được rủi ro tài chính …

Những thắc mắc về đòn bẩy tài chính và định giá tài sản sẽ được giải đáp trong phần cuối cùng của chủ đề “Đầu tư bất động sản với giá 1 tỷ”

Đánh giá: TQKS- Đầu tư bất động sản với giá 1 tỷ (P3) Những đòn bẩy tài chính