Condotel vẫn là ‘mối đe dọa’ của thị trường BĐS nghỉ dưỡng

Lý do khiến cho bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá là kênh đầu tư hấp dẫn hiện nay chính là do nhu cầu, sức hấp thụ của thị trường đối các sản phẩm này vẫn đang lớn…

Đánh giá: Condotel vẫn là ‘mối đe dọa’ của thị trường BĐS nghỉ dưỡng