5 tháng sau hỏa hoạn, cư dân Carina sắp được về nhà