FLYCAM Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng 13.000 tỉ trước ngày khánh thành