FLYCAM Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng 13.000 tỉ trước ngày khánh thành

Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 13.000 tỷ đồng. Khởi công đầu năm 2015, công trình dự kiến khánh thành vào ngày 31.8.2018

Đánh giá: FLYCAM Cao tốc Hạ Long – Hải Phòng 13.000 tỉ trước ngày khánh thành