Tín hiệu bất ngờ từ thị trường bất động sản 2018

Hàng loạt chính sách sắp được ban hành hoặc điều chỉnh, bổ sung cũng sẽ đóng vai trò quan trọng giúp minh bạch hóa và tháo gỡ vướng mắc cho các hoạt động của thị trường bất động sản.

Đánh giá: Tín hiệu bất ngờ từ thị trường bất động sản 2018