San lấp ruộng lúa, ruộng muối bát nháo để phân lô bán nền