Bộ TNMT nói gì về việc tồn đọng 71.000 sổ đỏ không ai đến nhận ở Thái Bình?

Sau khi VTV24 đưa tin về tình trạng hơn 71.000 sổ đỏ tại tỉnh Thái Bình, tồn đọng nhiều năm người dân chưa đến nhận, Bộ Tài Nguyên Và Môi trường đã lập đoàn kiểm tra về Thái Bình để tìm hiểu vướng mắc dẫn đến tồn đọng lượng lớn sổ đỏ kể trên.

Đánh giá: Bộ TNMT nói gì về việc tồn đọng 71.000 sổ đỏ không ai đến nhận ở Thái Bình?