Vì sao các doanh nghiệp BĐS vừa và nhỏ gặp khó khăn khi huy động vốn