Hoa Viên Bình An hợp tác mang lại cơ hội được sống cho trẻ em bị tim bẩm sinh