Bất động sản truyền thống bị cạnh tranh bởi các mô hình mới

Bất động sản du lịch đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, không chỉ riêng 28 tỉnh, thành phố có biển mà còn mở rộng sang các địa phương khác. Thời gian qua, nhiều mô hình mới xuất hiện làm đa dạng hơn về các sản phẩm bất động sản du lịch như căn hộ du lịch nghỉ dưỡng Condotel, kinh doanh phòng chia sẻ Airbnb hay hình thức sở hữu kỳ nghỉ chia sẻ. Với sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình mới này tại Việt Nam đang góp phần đa dạng các sản phẩm bất động sản du lịch nhưng cũng tạo ra sự cạnh tranh với các hình thức bất động sản truyền thống.

Đánh giá: Bất động sản truyền thống bị cạnh tranh bởi các mô hình mới