ĐỐI THOẠI THUẾ : DOANH NGHIỆP BẤT ĐỘNG SẢN ‘THAN THỞ’ VỚI QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHUNG CƯ