HẢI PHÒNG : KHỞI CÔNG NÚT GIAO THÔNG CỬA NGÕ PHÍA TÂY BẮC