Nhà đầu tư quốc tế đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản VN?

Đại diện các nhà đầu tư quốc tế có mặt tại Việt Nam để tham dự Hội nghị Bất động sản Quốc tế – IREC 2018 đã có những nhận định về thị trường bất động sản Việt Nam.

Đánh giá: Nhà đầu tư quốc tế đánh giá như thế nào về thị trường bất động sản VN?