Xu hướng công nghệ 4.0 ứng dụng vào bất động sản như thế nào?

Tại Việt Nam, 1-2 năm trở lại đây đã bắt đầu xuất hiện những mô hình thực tế ảo ứng dụng trong việc bán hàng hay các căn hộ thông minh với nhiều tiện ích.

Đánh giá: Xu hướng công nghệ 4.0 ứng dụng vào bất động sản như thế nào?