TPHCM có thể làm nhà 200 triệu đồng

Nếu được tạo điều kiện về quỹ đất, TP.HCM có thể làm khoảng 10.000 căn nhà ở xã hội giá 200 triệu đồng/căn, đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp, công nhân lao động

Đánh giá: TPHCM có thể làm nhà 200 triệu đồng