Nhà ở xã hội chỉ mới đáp ứng 30% nhu cầu

Cứ 10 người có nhu cầu mua nhà ở xã hội thì chỉ mới 3 người có thể tiếp cận các gói mua nhà. Nguyên nhân vì đâu? Giải pháp của các quốc gia đi trước là gì? Tất cả sẽ có trong Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018.

Đánh giá: Nhà ở xã hội chỉ mới đáp ứng 30% nhu cầu