Công bố kết luận thanh tra về Khu đô thị Thủ Thiêm

UBND TP Hồ Chí Minh phối hợp với Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành liên quan kiểm tra, rà soát, kiến nghị Thủ tướng biện pháp xử lý phụ hợp đối với tổ chức, cá nhân sai phạm.

Đánh giá: Công bố kết luận thanh tra về Khu đô thị Thủ Thiêm