Vi phạm khi cho thuê đất công

Tình trạng tự ý “băm nát” quy hoạch, cho thuê đất công và sử dụng trái với mục đích, quy hoạch đã gây ra nhiều hệ lụy. Vậy các cơ quan quản lý công sản là đất công đã vi phạm các quy định nào của pháp luật khi thực hiện việc cho thuê đất trái thẩm quyền và quy hoạch.

Đánh giá: Vi phạm khi cho thuê đất công