Thông điệp của Hà Nội trong Hội nghị bất động sản quốc tế IREC 2018

Trong 3 ngày (từ ngày 5 – 7/9/2018) tại Hà Nội, dưới sự đăng cai tổ chức của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam và sự đồng hành chiến lược của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ, Hội nghị Bất động sản Quốc tế lần thứ tư (IREC 2018) với chủ đề chung “Việt Nam – Thế giới của cơ hội!” đã được tổ chức tại Hà Nội.

Đánh giá: Thông điệp của Hà Nội trong Hội nghị bất động sản quốc tế IREC 2018