Dự án 11 năm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng tại Hà Nội

Quyết định thu hồi hơn 300.000m2 đất tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì có từ năm 2007 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Ngày hôm nay 11/9, 28 hộ dân nằm trong dự án đã bị cưỡng chế.

Đánh giá: Dự án 11 năm chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng tại Hà Nội