Quy hoạch Thủ Thiêm: Cưỡng chế đất rồi bỏ hoang

Nhiều diện tích đất thu hồi ở Thủ Thiêm đến nay vẫn bị bỏ hoang, đây là một trong nhưng căn nguyên nảy sinh mâu thuẫn giữa chính quyền và người dân.

Đánh giá: Quy hoạch Thủ Thiêm: Cưỡng chế đất rồi bỏ hoang