Người dân Thủ Thiêm: Kết luận thanh tra chưa thỏa đáng

Theo người dân Thủ Thiêm kết luận thanh tra Chính phủ vẫn chưa đầy đủ. Điều mà người dân cần biết nhất hiện nay đó là trong 930 ha diện tích quy hoạch KĐT mới Thủ Thiêm là gồm những phần nào?

Đánh giá: Người dân Thủ Thiêm: Kết luận thanh tra chưa thỏa đáng