Niềm tin trở lại với người dân Thủ Thiêm

Kết luận của Thanh tra Chính Phủ vụ đất đai ở Thủ Thiêm đã chỉ ra nhiều sai phạm của TP.HCM và các Sở, ban ngành liên quan, đặc biệt là công tác quy hoạch.

Đánh giá: Niềm tin trở lại với người dân Thủ Thiêm