Một “Thành phố thông minh” sẽ có gì?

Một mô hình thành phố thông minh, ứng dụng công nghệ từ giao thông, y tế, giáo dục cho đến từng căn nhà đã được mô phỏng tại Triển lãm với chủ đề “Thành phố thông minh trong mắt bạn”. Sự kiện đang diễn ra trong Ngày công nghệ Techday 2018 tại Hà Nội.

Đánh giá: Một “Thành phố thông minh” sẽ có gì?