Kiên quyết xử lý các sai phạm tại Thủ Thiêm trước 30/11

TP Hồ Chí Minh sẽ công xin lỗi người dân và kiên quyết xử lý vi phạm với các cá nhân, tổ chức liên quan tới các sai phạm trong quá trình triển khai dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm trước ngày 30/11.

Đánh giá: Kiên quyết xử lý các sai phạm tại Thủ Thiêm trước 30/11