Nỗi mong mỏi trong nước mắt ở khu tạm cư Thủ Thiêm

Trong cuộc họp báo, UBND TP.HCM đã xin lỗi nhân dân về các sai phạm xảy ra trong vấn đề ranh quy hoạch ở Thủ Thiêm. Và vì thế, ngày 21.9 là ngày vui trong nước mắt của nhiều người đang sống ở khu tạm cư Thủ Thiêm như bà Hà hay bà Nga.

Đánh giá: Nỗi mong mỏi trong nước mắt ở khu tạm cư Thủ Thiêm