TPHCM giải quyết vấn đề 4,3 hecta ngoài quy hoạch bị giải tỏa ra sao?

Những câu hỏi của báo chí trong ngày UBND TP.HCM họp báo thông tin kế hoạch thực hiện thông báo số 1483 của Thanh tra Chính phủ liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, chủ yếu hướng về việc TP.HCM sẽ xử lý giải quyết bồi thường cho các hộ dân thuộc khu vực 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch theo kết luận như thế nào, chính sách tái định cư sẽ ra sao; và một số vấn đề khác…

Đánh giá: TPHCM giải quyết vấn đề 4,3 hecta ngoài quy hoạch bị giải tỏa ra sao?