Tiêu điểm Review: Bài toán quy hoạch đô thị

Đất thì không mọc thêm nhưng người thì lại ngày càng đông. Đến một lúc nào đó con người sẽ phải tìm đến một hành tinh khác. Nhưng muốn sở hữu đất ngoài hành tinh thì cũng phải mua, còn mua như thế nào? Thì xem tới cuối video sẽ biết.

Đánh giá: Tiêu điểm Review: Bài toán quy hoạch đô thị