Người dân hoang mang vì thủ tục nhà đất mỗi nơi làm một kiểu