Thanh Long ruột đỏ chinh phục thị trường Úc

Cùng với các loại trái cây nổi tiếng của Việt Nam như vải thiều, bưởi, xoài, chôm chôm… lần lượt xuất khẩu ra nước ngoài, mới đây, quả thanh long ruột đỏ – đặc sản của Vĩnh Phúc cũng lần đầu tiên được xuất khẩu sang thị trường Australia.

Đánh giá: Thanh Long ruột đỏ chinh phục thị trường Úc