Vốn ngoại đổ vào bất động sản

Bất động sản đứng thứ 2 trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong 9 tháng đầu năm nay. Cụ thể, vốn FDI đổ vào kinh doanh bất động sản ước đạt 5,8 tỷ USD, chiếm 23% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Đánh giá: Vốn ngoại đổ vào bất động sản