Tin được không: 20 tỷ đồng cho mảnh đất 5,3m2?

Một mảnh đất chỉ xây được đúng một bức tường nhưng có giá lên đến 20 tỷ đồng. Vì sao lại như vậy?

Đánh giá: Tin được không: 20 tỷ đồng cho mảnh đất 5,3m2?