Tập đoàn AIC đoạt giải xuất sắc tại cuộc thi toàn cầu về Thành phố Thông minh

Tập đoàn AIC của Việt Nam đã đoạt giải “ý tưởng, mô hình quốc gia thông minh” suất sắc nhất tại cuộc thi toàn cầu về Thành phố Thông minh (Global Smart Cities Contest 2018) do Tổ chức Thành phố Thông minh Thế giới, phối hợp với Viện Khoa học Điều khiển thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga và Hiệp hội Công nghệ Normandie French Tech (Pháp) tổ chức.

Đánh giá: Tập đoàn AIC đoạt giải xuất sắc tại cuộc thi toàn cầu về Thành phố Thông minh