Sau khai trương Landmark 81 vẫn tiếp tục thi công phần đỉnh tháp | update 27.8.2018 [ 4k ]

Toà nhà The Landmark 81 vẫn đang tiếp tục thi công sau khi khai trương vào cuối tháng 7/2018. Toà nhà cao nhất Việt Nam đang dần hoàn thiện phần đỉnh tháp và các công trình khác trên tầng cao nhất.

Đánh giá: Sau khai trương Landmark 81 vẫn tiếp tục thi công phần đỉnh tháp | update 27.8.2018 [ 4k ]