Bình Dương: khai mạc diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018

106 thành phố thông minh từ 50 quốc gia trên thế giới đã cùng tới Bình Dương khai mạc diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018 vào sáng nay. Đây là sự kiện lần đầu tiên một thành phố Việt Nam được tham dự

Đánh giá: Bình Dương: khai mạc diễn đàn đổi mới sáng tạo toàn cầu 2018