Giải pháp nào cho quy hoạch Tp. Hồ Chí Minh?

Để giải quyết những vấn đề không bền vững của quy hoạch đô thị tại Tp.HCM, công tác quy hoạch chung của thành phố cần hướng tới đó là tận dụng trí tuệ tập thể và ứng dụng công nghệ vào quản lý, xây dựng, quy hoạch.

Đánh giá: Giải pháp nào cho quy hoạch Tp. Hồ Chí Minh?