Buộc di dời 19 căn nhà gỗ trong phạm vi danh thắng

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị một đơn vị đầu tư nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn phải thực hiện tháo dỡ 19 nhà gỗ xây dựng không phép trong phạm vi danh thắng hồ Tuyền Lâm.

Đánh giá: Buộc di dời 19 căn nhà gỗ trong phạm vi danh thắng