Đấu giá nhà tái định cư tại TP HCM – Phương thức như thế nào?

Hơn 10.000 căn hộ tái định cư tại TP HCM đang bị bỏ hoang, trong khi đó theo khảo sát thì có đến 100.000 người có nhu cầu mua, thuê nhà ở xã hội. Làm thế nào để cung và cầu gặp nhau?

Đánh giá: Đấu giá nhà tái định cư tại TP HCM – Phương thức như thế nào?