TP.HCM đề xuất tăng hệ số K, người mua nhà đất bị ảnh hưởng gì?

Sở Tài chính TP.HCM vừa tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành việc tăng về hệ số điều chỉnh giá đất (gọi tắt là K) năm 2019 trên địa bàn. Hệ số K được đề xuất với mức tăng cao nhất từ trước đến nay, từ 19-30% tùy từng khu vực… Mức tăng khá cao so với mức hiện hành, chỉ từ 5 – 8,33%. Hệ số K mới nếu được thông qua sẽ làm tăng số thu thuế thu nhập cá nhân, tăng lệ phí trước bạ khi giao dịch nhà đất.

Đánh giá: TP.HCM đề xuất tăng hệ số K, người mua nhà đất bị ảnh hưởng gì?