Đà Nẵng: nhộn nhịp mua bán nhà ở xã hội

Sau khi mua từ 5-10 năm mới nhận được quyền sở hữu, thế nhưng tại sao vẫn nhộn nhịp người mua người bán nhà ở xã hội?

Đánh giá: Đà Nẵng: nhộn nhịp mua bán nhà ở xã hội