Hà Nội cải tạo chung cư cũ, sau 10 năm chỉ mới thực hiện được 1%

Dự án cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội sau 10 năm triển khai nhưng chỉ mới thực hiện được 1% trong tổng số hơn 1.500 chung cư cũ, vốn được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Điều này phản ánh một thực tế là các phương án cải tạo chung cư cũ tuy đã được lập kế hoạch bàn thảo rất nhiều nhưng không hiệu quả.

Đánh giá: Hà Nội cải tạo chung cư cũ, sau 10 năm chỉ mới thực hiện được 1%