TP.HCM sắp vận hành 4 trung tâm “cốt lõi” để xây dựng thành phố thông minh

Từ đầu năm sau, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vận hành 4 trung tâm “cốt lõi” của Đề án xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố.

Đánh giá: TP.HCM sắp vận hành 4 trung tâm “cốt lõi” để xây dựng thành phố thông minh