“Ngân hàng” nhà bỏ không ở Nhật

Ở thành phố thì dân số quá tải, còn ở những vùng ngoại ô, thì lại là một bức tranh trái ngược. Khi chính quyền thủ đô Tokyo trả tiền để giãn bớt dân, thì ở các vùng quê Nhật Bản, có những ngân hàng nhà bỏ trống, thông qua đó chính quyền địa phương sẵn sàng cung cấp cung cấp một số căn nhà miễn phí và người có nhu cầu ở chỉ phải trả tiền thuế và phí giao dịch nhằm giải quyết tình trạng nhà bỏ hoang.

Đánh giá: “Ngân hàng” nhà bỏ không ở Nhật